Đăng đã dày công chắt lọc từ 3 năm kinh nghiệm của mình làm thế nào để quản lý thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc để đúc kết nên khóa học này. Kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực hành, phương pháp tiếp cận chủ đề tốt, giảng viên nắm bắt rất rõ chủ đề của mình, nhiệt tình & không giấu nghề. Khóa học thực sự là sự đầu tư xứng đáng cho bất kỳ ai có quan tâm đến chủ đề quản lý thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc của bản thân.

― Nguyễn Phúc Hoàng Diễm