Đầu tiên là anh đã mở cho em được những hướng tư duy mới tích cực để giúp em vượt qua được hoàn cảnh hiện tại và có thể tiếp tục áp dụng nó trong những lúc khó khăn sau này.

Thứ hai là về thói quen đọc sách, điều tưởng chừng như rất dễ nhưng bản thân em không làm được từ trước đến giờ. Anh đã khiến em phải đọc sách và muốn đọc sách chỉ với một câu nói “Nếu em không có kinh nghiệm thực tế thì em phải đọc sách”.

Và cuối cùng, nghe có vẻ hơi thực dụng, nhưng em phải thừa nhận rằng đó là lợi ích của em. Đó là về phần chi phí, em đã nhận được ưu đãi rất lớn từ anh. Vì tiền chưa bao giờ là vấn đề nhỏ đối với em cho đến lúc này (Sau khi đã hoàn thành những buổi Coaching cùng anh).

― Lê Thanh Liêm