Tĩnh Lặng Để Lắng Nghe “Tiếng Gọi” Bên Trong

Đinh Hải Đăng Chào bạn, Vừa rồi mình có một buổi coaching về hướng nghiệp với một bạn khách hàng của mình. Bạn này rất thích làm nông nghiệp và nó là một niềm yêu thích kể từ năm cấp 3 rồi. Sau này bạn đọc Tony Buổi Sáng thì lại càng yêu thích hơn […]

Tìm Ra “Chính Mình” Trước Khi Tìm Ra “Chính Việc”

  Chào bạn, Trong quá trình làm Career Coaching (tư vấn hướng nghiệp) với các bạn khách hàng, mình hay lập đi lập lại một công thức sau: Hiểu mình + Hiểu việc = Công việc phù hợp Theo bạn thì cái hiểu nào quan trọng nhất trong công thức này? Có lẽ bạn cũng […]

Scroll to top