Thay Đổi Đến Từ TÔI

(SVVN) Đó là chia sẻ với các bạn trẻ (khi đối mặt với khủng hoảng) của ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED), người sáng lập Trường Doanh nhân PACE Thách thức của nghịch cảnh Thưa ông, ở Việt Nam hiện nay, người trẻ không chỉ đối diện với […]

Scroll to top