Một Số Suy Ngẫm Ngẫu Nhiên Về Cuộc Đời

Đinh Hải Đăng Đây là những suy ngẫm bất chợt nảy ra trong tôi, và tôi nghĩ thế nào thì viết thế ấy, không có sự sắp xếp trật tự. Nếu bạn hiểu thì tôi rất vui, nhưng không hiểu thì cũng chẳng sao đâu :). 1. Đam mê là gì? Ai cũng nói rằng […]

Scroll to top