Đinh Hải Đăng Chào các bạn, Trong một bài viết trước tôi có đăng lên một khảo sát về đam […]
Đinh Hải Đăng Xưa có Chí Phèo than rằng: “Tao muốn lương thiện! Nhưng ai cho tao lương thiện?” Thời […]
Một bài viết hay của tác giả Phạm Lữ Ân. Thật là trùng hợp khi tác giả cũng từng là […]
Chia sẻ với các bạn một bài viết hay của Cal Newport do mình dịch từ bài Follow your career […]