Top 10 Quyển Sách Phát Triển Bản Thân Nên Đọc

Chào bạn, Trước khi chia sẻ về các quyển sách hay, tôi xin được trích lời của diễn giả Trần Đăng Khoa – một người anh mà tôi rất ngưỡng mộ và có tầm ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của tôi – trong một bài phỏng vấn về sách như sau: “Có ba yếu […]

Scroll to top