Coach Wooden – Nguyên Tắc 4: Thưởng Thức Những Quyển Sách Hay

Đinh Hải Đăng “Nếu chúng ta có cơ hội được gặp một người có tri thức, chúng ta nên hỏi anh ta những quyển sách anh ta đã đọc là gì.” – Ralph Waldo Emerson Các bạn thân mến, Nguyên tắc thứ 4 của Coach Wooden đề cao tầm quan trọng của việc đọc sách. […]

Scroll to top