Muốn vs. Phải/Nên

Con người hay nghĩ rằng mình phải làm thế này, mình phải làm cái kia, mình nên thế này, mình nên thế kia… Tôi nghĩ rằng không đúng. Chính xác là bạn muốn làm như vậy, chứ không phải là bạn nên làm hay phải làm. Ví dụ: Bạn phải làm việc quá thời gian […]

Scroll to top