Mười Bốn Nguyên Tắc Làm Việc Mà Người Trẻ Cần Thành Thạo

Bài này tôi dịch từ bài gốc “14 Rules Of The New Workplace That Millennials Need To Master” trên trang Business Insider. Sau khi đọc bài viết và nhìn lại 4 năm làm việc của mình (tôi bắt đầu đi làm bán thời gian từ năm 1), tôi cảm thấy bài viết nói rất đúng. […]

Scroll to top