Làm Thế Nào Để Học Một Ngoại Ngữ Trong 3 Tháng?

Người viết: Tim Ferriss Người dịch: Hải Đăng Nguồn: http://www.fourhourworkweek.com/blog/2009/01/20/learning-language/ Chia sẻ với các bạn một bài viết của Tim Ferriss, tác giả nổi tiếng của 3 quyển sách 4-hour workweek, 4-hour body và 4-hour chef. Tim là một người luôn tìm kiếm cách thức hiệu quả và ngắn nhất để thông thạo một công việc […]

Scroll to top