Chỉ Cần Đổi Một Từ Mà Thôi

Thay vì nghĩ rằng bạn: Phải tập thể dục Phải dậy sớm Phải làm việc cực nhọc Phải rèn luyện bản thân Phải học hành chăm chỉ Phải ăn uống điều độ Phải đương đầu với thử thách cuộc đời … … Bạn có thể đơn giản thay đổi một từ mà thôi. Hãy nghĩ […]

Scroll to top