Những Thứ Tưởng Vô Nghĩa… Có Chắc Không?

Ngày hôm nay tôi muốn kể cho các bạn một số thứ vô nghĩa mà tôi từng làm trong cuộc đời này: 1. Tôi từng mất ăn mất ngủ vì game. Tôi từng dành cả mười mấy tiếng đồng hồ trong ngày, suốt 2-3 tháng trời để cày game. Tôi chơi hăng say, miệt mài. […]

Scroll to top