Hướng Nghiệp Là Một Cuộc Hành Trình

Chào bạn, Gần đây mình được dịp tiếp xúc với chị Phoenix Ho, một chuyên gia về tư vấn hướng nghiệp. Trong công việc của chị có một tư tưởng xuyên suốt đó là “Hướng nghiệp là một cuộc hành trình.” Mình thấy tư tưởng này rất hay và rất đúng trong thực tế hiện […]

Scroll to top