Hướng Đi vs. Đích Đến

Bạn không thể thay đổi đích đến trong một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi hướng đi trong một đêm. Và qua thời gian, hướng đi mới sẽ quyết định đích đến mới. Đôi khi chúng ta quá tập trung vào đích đến và cảm thấy sợ hãi vì một viễn cảnh không mấy tươi […]

Scroll to top