Điểm Tựa

“Khi mọi điểm tựa đều mất, con người có thói quen luôn muốn tựa vào ai đó, vào 1 điều gì đó – mà quên mất điểm tựa tốt nhất và trung thành nhất đó là chính mình.” – Trích phỏng vấn Nguyễn Văn Phước giám đốc First News “Ta trưởng thành khi ta đủ mạnh mẽ […]

Scroll to top