8 Điều Sinh Viên Cần Biết Về Đại Học

Bài này mình lược dịch trong một quyển sách có tựa đề “The secrets of college success”. Thật ra là có tới 10 điều, nhưng 2 điều trong đó không phù hợp với Đại Học ở Việt Nam nên đã bỏ đi rồi. Bài viết này khá hữu ích cho các bạn sinh viên năm […]

Scroll to top