7 Nguyên Tắc Sống Cho Một Coach (7 Rules To Live By)

Đinh Hải Đăng Bài viết này dành tặng cho những người bạn cũng như thế hệ đàn em sắp tới của tôi trong Coach Family, gia đình thứ hai của tôi, nơi đã cho tôi những kỷ niệm và những kinh nghiệm quý báu trong suốt ba năm qua. Mong rằng những nguyên tắc mà […]

Scroll to top