Tìm Ra “Chính Mình” Trước Khi Tìm Ra “Chính Việc”

  Chào bạn, Trong quá trình làm Career Coaching (tư vấn hướng nghiệp) với các bạn khách hàng, mình hay lập đi lập lại một công thức sau: Hiểu mình + Hiểu việc = Công việc phù hợp Theo bạn thì cái hiểu nào quan trọng nhất trong công thức này? Có lẽ bạn cũng […]

Scroll to top