Coach Wooden – Nguyên Tắc 5: Bạn Bè Là Một Nghệ Thuật Tinh Tế

Đinh Hải Đăng Chào bạn, Hôm nay mình tiếp tục với Nguyên tắc thứ 5 – Tình bạn là một nghệ thuật của Coach Wooden nhé. Trước hết điều làm mình bất ngờ nhất là trong rất nhiều thứ có thể chọn, cha của Coach Wooden lại chọn tình bạn làm một trong những nguyên […]

Scroll to top