Đinh Hải Đăng

Tỉnh thức nghĩa là:

  • làm mà biết mình đang làm gì,
  • nhìn thì biết mình đang nhìn gì,
  • nói mà biết mình đang nói gì,
  • ăn là biết mình đang ăn gì,
  • uống là biết mình đang uống gì,
  • nghĩ là biết mình đang nghĩ gì.

Bao lâu rồi bạn chưa dừng lại để lắng nghe nhịp điệu cuộc sống này?

Bao lâu rồi chưa dừng lại nhìn xem khuôn mặt ba mẹ đã bắt đầu có nếp nhăn?

Bao lâu rồi chưa nói lời cảm ơn với một người nào đó?

Bao lâu rồi chưa thật sự đọc và chiêm nghiệm một quyển sách?

Bao lâu rồi chưa thật sự lắng nghe một ai đó?

Bao lâu rồi vẫn chưa thoát khỏi cái vô minh của mình?

Và khi nào thì chúng ta mới thật sự sống tỉnh thức?

Tags

No responses yet

Chia sẻ cảm nhận