Con người hay nghĩ rằng mình phải làm thế này, mình phải làm cái kia, mình nên thế này, mình nên thế kia…

Tôi nghĩ rằng không đúng. Chính xác là bạn muốn làm như vậy, chứ không phải là bạn nên làm hay phải làm.

Ví dụ:

  • Bạn phải làm việc quá thời gian trong công ty vì một chiến dịch đang chạy. Bạn nghĩ rằng do tính chất công việc nên bạn phải làm. Nhưng thật sự đó là do bạn muốn mà thôi. Vì nếu bạn muốn, bạn vẫn hoàn toàn có thể làm thông minh hơn để ko về trễ hoặc đề nghị sếp cho bạn về làm việc ở nhà.
  • Bạn nghĩ rằng bạn cần phải nộp bài kiểm tra nhưng thật sự nếu muốn bạn vẫn có thể không nộp
  • Bạn nghĩ rằng bạn cần phải làm việc nhưng thật sự nếu muốn bạn vẫn có thể không làm
  • Bạn nghĩ rằng bạn cần phải đi học nhưng nếu muốn bạn vẫn có thể không đi học

Chúng ta nghĩ rằng đây là những điều mà ta nên làm, nhưng thật ra là vì bạn muốn làm điều đó mà thôi. Có ai ép bạn đâu? Và 95% chúng ta chạy theo những cái chúng ta “nên”; “phải”; “cần”… Chỉ có 5% dân số theo đuổi cái họ “muốn” làm.

Thú vị!

Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là: “Bạn muốn gì?”“Bạn có muốn làm điều bạn muốn hay không?”

Câu trả lời tùy thuộc ở bạn.

Tags

13 Responses

Chia sẻ cảm nhận