Gần hết năm 2021, mình tin rằng có lẽ ai trong chúng ta cũng đã bắt đầu lục đục lên kế hoạch cho năm sau.

Vậy câu hỏi ta thường hay hỏi mình nhất khi lập kế hoạch cho năm sau là gì? Chắc hẳn không gì khác hơn là câu hỏi: “Năm sau mình muốn đạt được những gì?”

Mình đồng ý rằng câu hỏi này rất hay, nó hướng ta đến việc tập trung vào những gì ta muốn có trong đời này.

Nhưng mình có một gợi ý khác cho bạn, một câu hỏi mới, một góc nhìn mới cho bạn trong năm sau. Thay vì tìm cách thêm vào nhiều thứ hơn trong đời mình, sao không bỏ bớt đi nhỉ? Sao mình không tự hỏi “Năm sau, có cái gì mình muốn buông bớt đi không?”

  • Có niềm tin giới hạn nào mình muốn buông bớt không?
  • Có những mối bận tâm không đáng có nào mình muốn buông bớt không?
  • Có những thói quen nào đã theo mình quá lâu mà mình muốn buông bớt không?
  • Có những mối quan hệ nào đã không còn hữu ích mà mình muốn buông bớt không?
  • Có những mục tiêu nào đã không còn quan trọng trong đời mình mà mình muốn buông bớt không?
  • Có thứ đồ nào đã không còn cần thiết trong đời mình mà mình muốn buông bớt không?
  • Có những nhãn dán nào về bản thân mình mà mình muốn buông bớt không?
  • Có những suy nghĩ nào của mình về đời, về người mà mình muốn buông bớt không?
  • Có những định kiến nào mình muốn buông bớt không?

Đôi khi, để có được những thứ mới trong đời mình, trước hết mình cần phải bỏ đi những thứ cũ đã. Chưa kể rằng, trên người mình có bao nhiêu là những thứ đè nặng trên vai, nếu không buông bớt làm sao đi nhanh được đây?

Đây sẽ là “quyết tâm” (resolution) của mình trong năm sau: Buông bỏ bớt những thứ cần buông bỏ. Mình cũng mời các bạn cùng thực hiện “quyết tâm” này với mình, nếu bạn muốn. Hẹn đến năm sau, chúng ta quay lại đây để nhìn lại hành trình buông bỏ của mình, các bạn thấy sao?

Tags

3 Responses

Chia sẻ cảm nhận