Đinh Hải Đăng

Dạo gần đây có khá nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống của tôi và đòi hỏi tôi phải đưa ra nhiều lựa chọn. Có nhiều lựa chọn mà thật sự tôi chẳng dám đưa ra chút nào, nếu đó không phải là điều bắt buộc.

Khoảng chừng hai ngày trước, bất giác trong đầu tôi lại bật ra một câu hỏi khiến cho mọi thứ đang rối bời nay như được gỡ nút thắt. Lâu lắm rồi tôi chưa nghĩ ra một câu hỏi nào thú vị như vậy, đó là:

Nếu biết đó là điều chắc chắn mình phải làm, vậy thì còn sợ điều gì nữa?

Tôi thấy đúng thật. Nếu đó là điều mà mình biết chắc mình phải làm rồi, thì có sợ mấy chăng nữa cũng thế thôi. Chắc chắn là cũng phải làm. Nếu vậy thì sợ gì nữa mà không làm?

Có lẽ là sợ thất bại, sợ từ chối, sợ quê, sợ nhục nhã, sợ không làm được v…v… Nhưng chẳng phải làm cái gì cũng đều có thể dính vào những trường hợp này ư? Vậy thì có cần thiết phải sợ những điều này nữa hay không khi biết chắc chắn rằng mỗi khi làm điều gì mình cũng hoàn toàn có khả năng gặp phải nó?

Với lại một điều nữa, thà rằng làm nhưng gặp phải những điều đó để học được một bài học nào đó. Còn hơn là không làm, và cuối cùng chẳng nhận được gì cả.

Vậy, tôi muốn hỏi lại bạn: “Nếu biết chắc chắn đó là điều phải làm, vậy thì bạn còn sợ gì nữa?”

Hải Đăng

Tags

No responses yet

Chia sẻ cảm nhận