Tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 vừa diễn ra, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tôi thấy có niềm hy vọng lớn.

Tôi xúc động bởi khẩu hiệu của đại hội bắt đầu bằng việc “xây hoài bão lớn” để hướng đến “xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tổ quốc Việt Nam chúng ta hơn lúc nào hết đang đứng trước những thách thức to lớn và toàn diện của sức mạnh kinh tế, những đe dọa “cứng” về an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, đe dọa “mềm” về bản sắc văn hóa và tinh thần tự chủ dân tộc.

 Theo tôi, hoài bão lớn nêu trên phải được xây dựng trên 5 yếu tố sau:

Thứ nhất, hoài bão lớn phải được xây dựng trên tinh thần độc lập và chủ động cao của thanh niên. Khổng Tử có nói “tam thập nhi lập”, vào lứa tuổi 30 là phải tự lập được. Nhìn ra thế giới, thời gian để một cá nhân thành công và đạt đến đỉnh vinh quang không còn là tuổi 40 hay 50 như trước đây nữa, có quá nhiều hình mẫu đạt được thành công trước tuổi 30, ổn định sự nghiệp có thể đạt được ngay trước tuổi 25.

Mỗi bạn trẻ hãy tự vấn bản thân mình có ý thức được, và có dám thành công trước tuổi 25, thành đạt vào tuổi 30? Ai đã bỏ lỡ tuổi xuân, ai vẫn còn “ăn bám”, chưa tự lập được? Tôi không muốn thanh niên chúng ta vội vàng, nhưng phải biết trân trọng thời gian và tự đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân mình: phải độc lập và chủ động. Điều đó tạo nên khí phách và trí tuệ, thiếu nó mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ đều trở nên vô nghĩa và lãng phí.

Thứ hai, hoài bão lớn phải thực tiễn và thiết thực, phải hướng đến việc tạo ra giá trị lớn lao và bền vững. Thành công nên hướng đến thành công kinh tế và từ sức mạnh kinh tế mà chuyển hóa thành các sức mạnh khác (giá trị văn hóa, giá trị môi trường…). Thanh niên phải có cho mình một tinh thần doanh nhân, điều mà văn hóa Việt Nam xưa nay rất thiếu và yếu; và tinh thần doanh nhân đó phải được đặt trong tầm nhìn về một nền kinh tế mới – kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo; phải được ưu tiên cho phương pháp mới của quyền lực mềm và quyền lực thông minh.

Thứ ba, hoài bão lớn là đặt trong ý thức cao độ về quyền lợi và trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc Việt Nam. Mọi di sản của cha ông để lại từ tinh thần đến vật chất, là văn hóa hay lãnh thổ, chúng ta đều phải bảo vệ bằng mọi giá, đồng thời phải mở biên, phục hưng, làm thăng hoa những di sản đó lên một cách tối đa. Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ trở thành hiện thực vào năm 2015 tới đây, 25 triệu thanh niên Việt Nam không chỉ thuộc cộng đồng hơn 90 triệu dân nước ta mà còn thuộc cộng đồng chung hơn 600 triệu công dân ASEAN. Chúng ta đã chuẩn bị tâm thế gì cho một mái nhà chung ASEAN đã rất gần kề?

Thứ tư, hoài bão lớn là phải được nuôi dưỡng bằng những niềm đam mê lớn. Đam mê là điều kiện cần cho sáng tạo, mà sáng tạo lại chính là điều kiện cần cho thành công. Phải biết sử dụng những niềm đam mê đó cho những mục tiêu lớn lao và nhiều ý nghĩa.

Thứ năm, hoài bão lớn được xác lập bằng ý chí kiên định, tính kỷ luật cao độ và lòng quả cảm mạnh mẽ. Có rất nhiều thử thách chờ đợi thanh niên trên chặng đường hiện thực hóa hoài bão của mình. Thanh niên Việt Nam cần có cho mình một tinh thần chiến binh thường trực, sẵn sàng chiến đấu và chấp nhận hy sinh. Tinh thần đó bên trong thì tạo ra sự đoàn kết, tạo ra hiệu quả làm việc nhóm, cho tổ chức; bên ngoài thì tạo ra sự nể sợ cho mọi đối thủ. Hãy dùng tinh thần chiến binh đó vào cuộc chiến kinh tế, vào việc tạo ra quyền lực của Việt Nam phục vụ hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Hoài bão lớn của mỗi cá nhân là một nhóm lửa nhỏ, nó không mất đi, nó sẽ cùng cộng hưởng và thăng hoa để làm cho Tổ quốc Việt Nam hùng mạnh, phồn vinh. Tôi tin rằng khi chúng ta cùng nhau thì không gì là không thể!

Đặng Lê Nguyên Vũ

Tags

No responses yet

Chia sẻ cảm nhận