Bạn nghiện Facebook và đã rất nhiều lần dặn lòng rằng sẽ phải giảm thời gian lên Facebook lại và sau đó bạn đặt cho mình một giới hạn thời gian trong ngày, có thể là 30 phút, hoặc có thể là 1 tiếng.

Bạn thực hiện được vài ngày, mọi thứ đều như kế hoạch.

Nhưng sau đó bạn thất bại.

Và mọi thứ lại tiếp tục lặp đi lặp lại, và nó trở thành một vòng lặp. Cho đến lúc bạn bắt đầu không tin vào bản thân nữa vì đã thất hứa với chính mình quá nhiều lần.

Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây không phải là bạn tập trung vào việc giảm thời gian lên Facebook, vấn đề ở đây là bạn dùng thời gian dôi ra đó để làm gì? Nếu bạn không trả lời được câu hỏi đó thì bạn sẽ nhanh chóng quay lại sử dụng Facebook mà thôi.

Nếu bạn biết mình muốn gì, nếu bạn có một cuộc sống ý nghĩa và biết rằng mỗi ngày mình cần phải làm gì, thì bạn không cần phải lên kế hoạch giảm thời gian Facebook đâu mà tự bạn sẽ cảm thấy việc lên Facebook là điều vô nghĩa và tốn thời gian.

Câu hỏi đặt ra là: “Bạn có một cuộc sống ý nghĩa hay chưa? Vì sao bạn lại dành quá nhiều thời gian để lên Facebook như vậy? Có phải là vì bạn không có gì khác ý nghĩa hơn để làm hay không?”

Cho đến khi bạn biết mình muốn làm gì và dành thời gian cho việc gì, thì lúc ấy bạn vẫn còn tiếp tục nghiện Facebook.

Dành thời gian vào những việc ý nghĩa, thì tự khắc những việc vô nghĩa xung quanh bạn sẽ tự động được giảm đi mà thôi.

Tags

One response

Chia sẻ cảm nhận