Giá trị cá nhân là điều gì đó thuộc về bản chất con người bạn, và nó không thay đổi theo thời gian. Nếu có thay đổi, có chăng là sự ưu tiên giá trị trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Để xác định giá trị cá nhân thì có một số câu hỏi gợi ý sau đây:

  1. Đâu là những điều bạn không bao giờ muốn thỏa hiệp trong cuộc sống / công việc?
  2. Đâu là những giá trị bạn luôn muốn bảo vệ nó?
  3. Đâu là những giá trị bạn không bao giờ muốn hướng tới? (ngược lại sẽ là giá trị bạn muốn hướng tới)
  4. Bạn muốn khi người khác nhắc về bạn, họ sẽ nhắc về bạn với những phẩm chất và giá trị nào?

Trả lời được những câu hỏi trên sẽ giúp bạn có được một danh sách những giá trị cá nhân bạn muốn hướng đến và thể hiện con người của mình.

Chưa kể, chúng ta không thể tách bạch cuộc sống và công việc thành hai phạm trù riêng biệt. Lý tưởng nhất thì con người trong cuộc sống cá nhân và con người trong cuộc sống công việc đều là một.

Nếu bạn trân trọng sự thật trong cuộc sống cá nhân, thì trong công việc bạn cũng đòi hỏi điều tương tự. Nếu bạn tin vào phát triển bản thân, thì trong công việc bạn cũng muốn một môi trường nơi quan tâm đến sự phát triển bản thân.

Hạnh phúc trong công việc chỉ có thể có khi công việc ấy thỏa mãn giá trị của bạn. Nếu tiền bạc không phải là giá trị ưu tiên của bạn, vậy thì đừng lấy nó làm tiêu chí hàng đầu để chọn một công việc (ngược lại nếu nó là ưu tiên của bạn thì hãy cân nhắc đến nó). Nhiều người sống theo tiêu chuẩn và giá trị chung của xã hội mà quên mất những tiêu chuẩn và giá trị riêng của chính mình. Dẫn đến một kết cục đau khổ đó là đôi khi mình chọn một công việc chẳng phải do xuất phát từ đáy lòng mình, mà do mình thấy “ngoài kia ai cũng vậy” mà chọn. Ngục tù từ đây mà xuất hiện. Đi làm cầm một cục tiền nhưng lại không thấy vui và hài lòng. Đơn giản là vì không hòa hợp về mặt giá trị cá nhân của mình.

Vì vậy, lần tiếp theo, hãy đảm bảo bạn có một danh sách giá trị cá nhân trước mặt mình trước khi lựa chọn một công việc nào đó nhé.

Mến,

Hải Đăng

Tags

No responses yet

Chia sẻ cảm nhận