Khi bạn bắt đầu một việc gì đó, mọi thứ đều dễ dàng. Có người đồng hành cùng bạn, ủng hộ bạn, có người ở vạch xuất phát để cổ vũ bạn. Và khi bạn về đích, mọi người cũng ở đó để chúc mừng cho chiến thắng của bạn, giang rộng vòng tay chào đón bạn. Nhưng, có mấy ai biết được đoạn đường ở giữa kia, bạn đã sẵn sàng chịu đựng đau đớn cho điều bạn yêu thích như thế nào?

Trên bia mộ của chúng ta sẽ luôn khắc ghi hai ngày: ngày chúng ta ra đời và ngày chúng ta mất đi. Tuy nhiên, thứ đại diện nói lên cuộc đời chúng ta chính là dấu gạch nối ở giữa. Dấu gạch nối ấy sẽ nói cho mọi người biết bạn đã trải qua bao nhiêu trận chiến, bạn đã ngã quỵ bao nhiêu lần, bạn đã đứng dậy bao nhiêu lần, bạn đã đổ máu, mồ hôi bao nhiêu lần.

Vậy thì bạn muốn dấu ngạch ngang ấy kể câu chuyện gì?

Tags

3 Responses

  1. Một câu hỏi giúp em dừng lại và suy ngẫm rất nhiều cho cuộc sống, và theo em dấu gạch ngang nên kể về những điều khác biệt tích cực ta để lại cho đời 🙂 Cảm ơn anh Đăng rất nhiều 🙂

  2. Một câu hỏi làm em dừng lại và suy ngẫm về cuộc sống của chính mình. Và đối với em, dấu gạch ngang ấy nên kể lại những khác biệt tích cực mình để lại cho đời.Cảm ơn anh rất nhiều 🙂

Chia sẻ cảm nhận