Khoảng 1-2 năm trở lại đây tôi gần như ít hẳn việc post bài trên trang blog cá nhân của mình, mặc dù lâu lâu vẫn nhận được tin nhắn của bạn này bạn kia, hay qua người quen mà biết được các bài viết của mình ít nhiều có tác động đến suy nghĩ của các bạn ấy.

Nhưng kể từ đầu năm 2019 khi nghiêm túc theo đuổi con đường Khai vấn chuyên nghiệp, đặc biệt là với trường phái khai vấn của LCV thì tôi gần như không muốn viết gì cả. Vì sao lại như vậy?

Bởi vì đối với nghề Khai vấn, chúng tôi có một niềm tin rằng khi bản thân mình “thông suốt bên trong” thì sẽ có sự “xuất chúng bên ngoài”. Điều này đòi hỏi một hành trình nội tâm, tra vấn chính mình, nhìn nhận chính mình, soi mình để sửa đổi và để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của mình. Vì lẽ đó, phần lớn thời gian của tôi là dành để tập trung vào bên trong hơn là hướng ra bên ngoài.

Title bài viết này là “Đạo của Người Khai vấn” chỉ như lời nhắc cho tôi nhớ rằng hành trình của tôi quay về với chính mình vẫn còn xa và sâu lắm. Nội lực của tôi bao nhiêu năm qua, tưởng là cũng mạnh, nhưng thật chất chỉ mạnh với những vấn đề ở trên bề mặt, nhưng đụng đến những thứ cốt tuỷ sâu bên trong thì mình dường như bị đánh gục hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, đã chọn làm nghề Khai vấn thì chắc chắn mình phải vượt lên được chính mình, phải nhìn thật sâu, thật rõ về mình, để mình có thể vững chãi và thông suốt. Vậy mới có thể ngồi hiện diện ở đây, lúc này với khách hàng của mình được.

Ngày trước tôi còn coi Khai vấn chỉ là một nghề. Nhưng gần đây cảm nghiệm sâu sắc nó như 1 lối sống, một con đường, một thứ đạo để giữ mình, tìm thấy mình và làm ra mình. Mình đâu thể trước mặt khách hàng thì toàn ủng hộ những điều tốt đẹp, nhưng trong lòng mình thì ngổn ngang bao nhiêu thứ như một mối tơ vò?

Tags

No responses yet

Chia sẻ cảm nhận