Đinh Hải Đăng

Một cánh rừng bắt đầu bằng một cây. Một cây được bắt đầu bằng một hạt. Nhiều hạt trồng xuống sẽ mọc lên nhiều cây. Nhiều cây nối dài với nhau sẽ tạo thành một cánh rừng.

Một quyển sách bắt đầu bằng một từ. Từ kéo dài sẽ thành câu. Câu nối dài sẽ thành nhiều câu. Nhiều câu sẽ thành một đoạn. Nhiều đoạn sẽ thành một chương. Nhiều chương nối lại sẽ thành một quyển sách.

Một dự án kinh doanh bắt đầu bằng một ý tưởng. Ý tưởng được tinh chỉnh nhiều lần sẽ thành một ý tưởng tốt. Ý tưởng tốt được tiến hành một cách hợp lý sẽ thành một công việc kinh doanh.

Một tổ chức (hoặc một xã hội) bắt đầu bằng một người. Từ một người đó sẽ có thêm một người tham gia sẽ thành đối tác. Từ đối tác đó bắt đầu thu hút thêm nhiều người khác sẽ gọi là đội nhóm. Nhiều đội nhóm hợp lại sẽ thành một tổ chức.

Có lẽ bạn cũng đã hiểu ý tôi muốn nói gì.

Tầm nhìn lớn có thể vừa mang lại cho chúng ta động lực và sức mạnh nhưng cũng có thể làm cho chúng ta bị tê liệt khi nhìn thấy sự to lớn của nó. Nhưng bạn hãy cứ bắt đầu đi, vì mọi thứ lớn nhất đều bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất mà ra. Đơn giản hãy nghĩ lớn, nhưng làm nhỏ (Think biggest. Do smallest.) Đừng chờ đến khi nào mọi thứ hoàn hảo rồi mới bắt đầu.

Đinh Hải Đăng

Tags

6 Responses

Chia sẻ cảm nhận