Đinh Hải Đăng Bài viết này là cảm hứng từ một buổi coaching (khai vấn) với một khách hàng gần […]
Đinh Hải Đăng Chào bạn, Tôi chắc một điều rằng trong cuộc sống của mình, bạn đã có những ngày […]
Đinh Hải Đăng Vừa rồi mình vừa mới gặp một trường hợp thú vị và mình nghĩ có nhiều bài […]
Đinh Hải Đăng Nguồn: Đọt Chuối Non Chào các bạn, Life is like an onion: You peel it off one […]
Đinh Hải Đăng Nguồn: Đọt Chuối Non Chào các bạn, Khi ta phải làm một quyết định rất khó khăn […]