Làm Thế Nào Để Hết Nghiện Facebook?

Bạn nghiện Facebook và đã rất nhiều lần dặn lòng rằng sẽ phải giảm thời gian lên Facebook lại và sau đó bạn đặt cho mình một giới hạn thời gian trong ngày, có thể là 30 phút, hoặc có thể là 1 tiếng. Bạn thực hiện được vài ngày, mọi thứ đều như kế … Continue reading Làm Thế Nào Để Hết Nghiện Facebook?