Giá trị cá nhân là điều gì đó thuộc về bản chất con người bạn, và nó không thay đổi […]
Đinh Hải Đăng Nguồn: Đọt Chuối Non Chào các bạn, Khi ta phải làm một quyết định rất khó khăn […]
Vừa rồi mình có một buổi khai vấn với một bạn khách hàng. Bạn này rất thích làm nông nghiệp […]
Đinh Hải Đăng Nguồn: Đọt Chuối Non Chào các bạn, Mỗi người chúng ta sinh ra là để làm việc […]
Đinh Hải Đăng Nguồn: Đọt Chuối Non Chúng ta mỗi người thường có một “Tiếng Gọi” (the call) trong lòng […]
  Chào bạn, Trong quá trình làm Career Coaching (tư vấn hướng nghiệp) với các bạn khách hàng, mình hay […]