Đinh Hải Đăng Chào các bạn, Trong một bài viết trước tôi có đăng lên một khảo sát về đam […]
Chào bạn, Đây là chủ đề mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt khoảng thời gian tuổi trẻ […]
Đinh Hải Đăng Xưa có Chí Phèo than rằng: “Tao muốn lương thiện! Nhưng ai cho tao lương thiện?” Thời […]
Bài này tôi dịch từ bài gốc “14 Rules Of The New Workplace That Millennials Need To Master” trên trang […]
Chia sẻ với các bạn một bài viết mà mình dịch từ bài “What Do I Want To Do When I […]
Một bài viết hay của tác giả Phạm Lữ Ân. Thật là trùng hợp khi tác giả cũng từng là […]