Đinh Hải Đăng Nguồn: Đọt Chuối Non Chúng ta mỗi người thường có một “Tiếng Gọi” (the call) trong lòng […]
Chào bạn, Gần đây mình được dịp tiếp xúc với chị Phoenix Ho, một chuyên gia về tư vấn hướng […]
Đinh Hải Đăng Chào bạn, Nếu bạn đang ở độ tuổi từ 18 – 25, chắc là bây giờ bạn […]
  Chào bạn, Trong quá trình làm Career Coaching (tư vấn hướng nghiệp) với các bạn khách hàng, mình hay […]
Đinh Hải Đăng Khởi nghiệp – cụm từ không còn mấy xa lạ gì với chúng ta ngày hôm nay […]
Đinh Hải Đăng Kể từ thời điểm ngành công nghiệp phát triển bản thân và sách phát triển bản thân […]