Tôi đọc bài này mà nhói trong tim. Vì nó đúng quá. Nó trần trụi và thực tế quá. Tôi […]
Hai ngày vừa qua (22 và 23), tạm thời bỏ công việc sang một bên và chấp nhận nghỉ học […]
Đinh Hải Đăng Hôm nay mới giật mình nhớ ra đã chẵn ba năm ngày mình lựa chọn thay đổi, […]
Tựa đề bài này cũng là câu nói của thầy Giản Tư Trung. Tôi chưa bao giờ được gặp mặt […]
Chuyện là nhiều người cứ hay hỏi mình: “Sao học giỏi Anh văn quá vậy? Làm sao học giỏi Anh […]
Tựa đề này mình để tiếng Anh là do chưa tìm ra được từ TV nào diễn tả chính xác […]