Chào các bạn, Sự thay đổi thường xảy ra trong một hoặc hai hình thức: 1) Thay đổi đột phá […]