Sống Tỉnh Thức

Đinh Hải Đăng

Tỉnh thức nghĩa là:

  • làm mà biết mình đang làm gì,
  • nhìn thì biết mình đang nhìn gì,
  • nói mà biết mình đang nói gì,
  • ăn là biết mình đang ăn gì,
  • uống là biết mình đang uống gì,
  • nghĩ là biết mình đang nghĩ gì.

Bao lâu rồi bạn chưa dừng lại để lắng nghe nhịp điệu cuộc sống này?

Bao lâu rồi chưa dừng lại nhìn xem khuôn mặt ba mẹ đã bắt đầu có nếp nhăn?

Bao lâu rồi chưa nói lời cảm ơn với một người nào đó?

Bao lâu rồi chưa thật sự đọc và chiêm nghiệm một quyển sách?

Bao lâu rồi chưa thật sự lắng nghe một ai đó?

Bao lâu rồi vẫn chưa thoát khỏi cái vô minh của mình?

Và khi nào thì chúng ta mới thật sự sống tỉnh thức?

Please leave your thoughts here

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s