Coach Wooden – Nguyên Tắc 6: Xây Một Hầm Trú Chống Lại Những Ngày Mưa Gió Bằng Cuộc Đời Mà Bạn Sống

Đinh Hải Đăng Chào các bạn, Hôm nay chúng ta sẽ đến với Nguyên tắc thứ 6 của Coach Wooden – Xây một hầm trú chống lại những ngày mưa gió bằng cuộc đời mà bạn sống (Build a shelter against a rainy day by the life you live). Mình chưa nghĩ ra cách dịch nào […]

Coach Wooden – Nguyên Tắc 5: Bạn Bè Là Một Nghệ Thuật Tinh Tế

Đinh Hải Đăng Chào bạn, Hôm nay mình tiếp tục với Nguyên tắc thứ 5 – Tình bạn là một nghệ thuật của Coach Wooden nhé. Trước hết điều làm mình bất ngờ nhất là trong rất nhiều thứ có thể chọn, cha của Coach Wooden lại chọn tình bạn làm một trong những nguyên […]

Scroll to top