Lắng Nghe Chính Mình Trước Khi Tìm Đến Người Khác

Đinh Hải Đăng Nếu bạn đã theo dõi blog của tôi từ lâu, chắc bạn cũng biết tôi làm việc trong ngành đào tạo và phát triển tiềm năng con người. Công việc của tôi ít nhiều liên quan đến việc chia sẻ, viết lách, đào tạo, huấn luyện và tạo ra sản phẩm để […]

Làm Thế Nào Để Sống Trọn Vẹn: Xây Dựng Mối Quan Hệ (2/3)

Đinh Hải Đăng Chào bạn, Ở phần trước, tôi đã chia sẻ yếu tố thứ nhất để có một cuộc sống trọn vẹn, đó chính là Ý Nghĩa. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ yếu tố thứ hai để giúp bạn có được một cuộc sống trọn vẹn, đó chính là các mối quan […]

Scroll to top