Tóm tắt: Mọi thứ trong thế giới hiện tại này đang được thiết kế để thu hút sự chú ý […]