Đinh Hải Đăng Chào các bạn, Trong một bài viết trước tôi có đăng lên một khảo sát về đam […]