Đinh Hải Đăng Chào bạn, Nếu trong cuộc sống này có một thứ khó làm nhất thì có thể nói […]