Tôi Muốn Kinh Nghiệm! Nhưng Ai Cho Tôi Kinh Nghiệm?

Đinh Hải Đăng Xưa có Chí Phèo than rằng: “Tao muốn lương thiện! Nhưng ai cho tao lương thiện?” Thời nay có sinh viên ca cẩm: “Tôi muốn kinh nghiệm! Nhưng ai cho tôi kinh nghiệm?” Mấy hôm nay trên mạng có bài viết tựa đề là “Thư đáp trả nhà tuyển dụng khiến dân […]

Quyết Định Đúng? Quyết Định Sai?

Đứng trước các lựa chọn, chúng ta thường hay sợ và lo lắng không biết liệu rằng đâu là quyết định đúng và đâu là quyết định sai. Cũng giống như khi bạn bị lạc trong rừng và phải chọn rẽ phải hay rẽ trái, một sẽ mang lại cho bạn con đường ra, một […]

Scroll to top