Jeff Bezos có một công việc ổn định, lương cao, tại một công ty danh tiếng. Có thể nói, ông […]