Điểm Tựa

“Khi mọi điểm tựa đều mất, con người có thói quen luôn muốn tựa vào ai đó, vào 1 điều gì đó – mà quên mất điểm tựa tốt nhất và trung thành nhất đó là chính mình.” – Trích phỏng vấn Nguyễn Văn Phước giám đốc First News

“Ta trưởng thành khi ta đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.” – Phạm Lữ Ân

Sự thật là dù ai có nói yêu thương bạn nhất đi nữa, thì cuối cùng họ cũng chưa chắc ở bên bạn mãi được. Sự thật là dù đồng đội tốt đến mấy đi nữa, chưa chắc họ sẽ muốn hi sinh vì bạn. Sự thật là, bố mẹ dù có yêu thương bạn nhất thế giới này đi nữa, rồi cũng có một ngày họ ra đi.

Cho nên, trong lúc còn có thể, hãy nỗ lực trở thành một điểm tựa cho bất kỳ ai, dù là chính bản thân mình, bạn ạ.

3 thoughts on “Điểm Tựa

Please leave your thoughts here

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s