Tựa đề bài này cũng là câu nói của thầy Giản Tư Trung. Tôi chưa bao giờ được gặp mặt […]